Flag Counter

Projekt GAS Górznieński Alarm Smogowy powstał dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno. Zamysłem jest chęć podniesienia świadomości jakości powietrza, którym oddychamy codziennie w Górznie oraz jego poprawy. Cząstki pyłu zawieszonego w powietrzu są niewidoczne gołym okiem – co wcale nie znaczy, że ich nie ma i nic z tym nie trzeba robić. Wręcz przeciwnie. GAS chce zwrócić uwagę wszystkich na realne zagrożenie zdrowia i samopoczucia, które może ulec pogorszeniu poprzez wysokie stężenie PM w powietrzu, którym wszyscy oddychamy.

Rozmieszczone w mieście czujniki, monitorują stale 4 parametry powietrza (PM2,5PM10, temperaturę, wilgotność względną). Odczyty wykonywane są w trybie ciągłym (24/7) co 3 minuty. Wszystkie dane są rejestrowane, archiwizowane i na żywo przedstawiane na wykresach.

MAPA CZUJNIKÓW

Projekt zamierzamy rozwijać poprzez zwiększenie ilości czujników w mieście i gminie Górzno. Zapraszamy do wspólnego podnoszenia świadomości zagrożenia jakim jest SMOG!

Air quality - Górzno, ul. 3 Maja 1

Annual stats

Annual averages
Name Annual average
PM2.5 10 µg/m3
PM10 17 µg/m3
Days with PM₁₀ above 50µg/m³ 155
Pollution levels by days

Powered by aqi.eco.